top of page

OM OSS

Vardenær Gartneri ble startet opp av Kolbein Vardenær i 1939 og har vært en familiebedrift gjennom generasjoner. I 1972 tok sønnen Kjell Vardenær sammen med sin kone Karin over bedriften, som igjen førte bedriften videre til datteren Elisabeth Vardenær og Nils Erik Indregård i 1994.

I 2001 ble Vardenær Gartneri et aksjeselskap.

bottom of page